Yvan Abdoullah Manzi

Rwanda

Ni byiza kwigira ku mateka nkatwe urubyiruko kandi biradufasha haba mu masomo ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi twirinde kugendera ku macakubiri yatuma dusubira inyuma.

Latest Messages