Théophile Intwari

RWANDA

Nejejwe no gusobanurirwa amateka no kubona video zivuga kuri genocide yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 n’Ubuhamya burebure gusa umwanzuro n’ugushyira hamwe tugatwaza tujya imbere.

Latest Messages