Rwemerikije Jean Felix

Rwanda

Mureke twebwe abakiriho ubu ,turute abahisemo kuba hanyuma y’inyamanswa;

Ahari urwango tuhashyire urukundo,
Ahari urwikekwe tuhashyire kuvuga dushyize amanga ,
Ahari uburere buvangura abantu tuhashyire uburere/uburezi bwo gukenerana kuzamurana no gushyira imbere ikiza

Ibyabayeho ntibizongera Ukundi

Rwemerikije

Latest Messages