Pacifique Uwimana

Rwanda

Birababaje ko Abacitse ku icumu binginga abantu ko baza kubasaba imbabazi kuko ziri mu biganza byabo abantu bakagumya kunangira imitima. Duhindukire dusabe imbabazi twubake igihugu cyacu.

Latest Messages