Notkeris Mbogo

Tanzania

Vita si kitu kizuri tuepute roho ya uchochezi natuwe tayeri kusamehe tusiwe na Roho ya kulipa kisasi.

Latest Messages