Maro Stephen Kebwe

Tanzania

Mwalimu Julius K. Nyerere once said: Ukabika na dini visiwe vilii vya kupelekea wahi wasisalimiane” Rwandese” an happy to see you have all overcome that respect to you!!

Latest Messages