Laetitia Uwibambe

Rwanda

Amateka nimeza atwigisha byinshi Kandi byiza. Icyo twabwira abantu nuko Genocide itazongera kubaho ukundi cyane cyane tubishishikariza urubyiruko muri rusange. Icyo nakwibandaho cyane nuko twakwigusha Urubyiruko cyane kuki arirwo mbaraga z’ejo hazaza bakirinda ingengabitekerezo ya Genocide nib’iyikomokaho kandi abakoze Jenoside bagasaba imbabazi abo bayikoreye kugira ngo turusheho kugira ndi UMUNYARWANDA yuzuye. Tunakomeza kubiganiriza ku mateka yaranze igihugu cyacu.

Latest Messages