Killy Marleen Sebaganji

RWANDA

Ni inshingano zacu nk’urubyiruko kurwanya ingengabitekerezo ya Genocide tukagaranira kuba abanyakuri kugira ngo ko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi.

Latest Messages