Kabanda Andrew

RWANDA

Mu by’ukuri ndashima leta yacu idufasha kubungabunga imibiri y’abacu bazize akarengane. Nkaba ngiye guharanira ubusugire bw’igihugu cyane n’umutekano ntibizongere kubaho.

Latest Messages