Janvière Isabwe

RWANDA

Dufatanyirize hamwe twubaka ejo heza, twamagana ivangura ry’amoko. Urukundo rutubere inkindi ikomeye, Hora Rwanda, Nibakomeze kuruhukira mu mahoro.

Latest Messages