Eric Tumusifu

Rwanda

Tugomba kugira umuco wo gukuraho ivanguramoko kubera ko ryatumye twangana kandi ndashimira nyakubahwa President Paul Kagame ko yabirwanyije.

Latest Messages