Eric Nkurunziza

Rwanda

Abanyarwanda twese dukwiriye guhora twibuka ibyabaye mu rwanda kandi ntuduheranwe nabyo ahubwo tugaharanira kwiyubaka.

Latest Messages