Erasme Uyizeye

Rwanda

Igihugu cyacu cyavuye kure cyane. Hari ikizere cyo kudasubira mubyo twanyuzemo. Abacu twabuze ntitukabibagirwe. Twiyubake.

Latest Messages