Anualite Tuyishimire

Rwanda

Kwirinda icyaricyo cyose cyatuma Jenocide yongera kuba ukundi tugomba gushishikariza abandi kwirinda ibyatuma Jenocide iba tugomba gukunda igihugu cyacu.

Latest Messages