Anonymous

Rwanda

Kandi nkaba nshima cyane umubyeyi wacu (Paul Kagame) kubyo yadukoreye mu Rwanda ndangije mbashima kandi mbifuriza amahoro.

Latest Messages