Agatesi

Rwanda

nejejwe no kubona abiciwe ababo babanye neza nabo biciye kandi nkaba nanishimiye kubona igihugu cyacu gifite amamhoro.

Latest Messages